Rodzina (i koledzy z partii) na swoim

Politycy często mają na ustach piękne hasła o ojczyźnie, dobru wspólnym oraz bezinteresownym poświęceniu, i w odróżnieniu od przedstawicieli innych profesji, bardzo rzadko wspominają o profitach jakie czerpią ze swojej działalności. Dostosowują się w...

Przyjazne sądy

Polskie sądy są prawdopodobnie jedną z najgorzej ocenianych przez społeczeństwo instytucji publicznych. Ta zła opinia nie pojawiła się jednak w 2015 roku, kiedy to rozpoczął się polityczny atak na nie. Jak wiele innych instytucji...